Skip to content Skip to footer

Покана за партньорство

Цялата концепция на организация Human know-how е фокусирана върху предоставянето на качествени, интелигентни, продуктивни решения на широк кръг аудитория и търсим активно партньорства, които да се вписват в портфолиото. Дейността на организацията обхваща подкрепата на Човешкия интелект във всичките му форми и комбинации, за да бъде отличаван, поощряван, насърчаван и аплодиран таланта, знанието, изкуството, майсторството,…

Read More

Организация Human know-how

Подкрепата на Човешкия интелект във всичките му форми и комбинации е центърът и ДНК-то на Human know-how. Тя е българска иновативна организация, чиято цел и мисия е да насърчава, подпомага и надгражда условията и средата, за да се развиват, популяризират и подкрепят всички добри инициативи, социални кампании, таланти, организации, бизнеси, стартъпи, проекти и идеи. Организацията…

Read More