Skip to content Skip to footer

Покана за партньорство

Цялата концепция на организация Human know-how е фокусирана върху предоставянето на качествени, интелигентни, продуктивни решения на широк кръг аудитория и търсим активно партньорства, които да се вписват в портфолиото.

Дейността на организацията обхваща подкрепата на Човешкия интелект във всичките му форми и комбинации, за да бъде отличаван, поощряван, насърчаван и аплодиран таланта, знанието, изкуството, майсторството, идеите, обучението, социалната отговорност, развитието, себепознанието, които реално водят до Еволюцията на човечеството.

Силната страна на организацията е свързана с бизнес насоченост, консултации, импресарски услуги, PR кампании, дигитализация, обучения, медиация, партньорства, оптимизации и др.

Желаем да предизвикаме Света с хуманност и интелигентен подход, където центърът е Качество, Ефективност, Простота, Свързаност и Съдържание. Искаме да провокираме Аудиторията да види останалия Свят с положителна гледна точка и „подкрепящи лещи“.

Комбинираме и интегрираме брандовете на партньорите с текущи проекти, нови концепции, рекламни кампании, тематични публични събития, социални каузи, изкуство, спортни дейности, образователни форуми, обществени мероприятия, бизнес представителства и др.

Свържете се с екипа, за да обсъдим форми на взаимно партньорство и дългосрочно сътрудничество.